تبلیغات
پنگوئن گوگولی

پنگوئن گوگولی
فقط بخندوبخندوبخندو...
نظر سنجی
کلا از وبلاگ راضی هستید یا تخته کنیم برهبرای سوال ها یا پیشنهادات  چه برای موضوع اخیر چه کلا هر چیزی میتونید منو توی فیس بوک با نام sajjad khavei    و یا با ایمیل sajjadkhavee@yahoo.com 
پیدا کنید  [ دوشنبه 20 مرداد 1393 ] [ 01:50 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
کلاس مون تو دانشگاه دوتا در داشت یکی جلوی کلاس و یکی هم انتهای کلاس.یه روز که استادتخته رو حسابی پر کرده بود متوجه شد تخته پاکن نیست با یکی از بچه ها که انتهای کلاس نزدیک در بود گفت برو از یه کلاس دیگه تخته پاکن بگیر اونم رفت و از در جلوی کلاس اومد تو و با اعتماد به نفس پرسید ببخشید تخته پاکن داریدکلاس از خنده ترکید. 

یکی از فانتزیام اینکه یه روز ببینم دارن یه دختررو اذیت می کنن من برم نجاتش بدم همه رو لت پار کنم بعد کتمو بدم بپوشه بعد بلند شه تو چشمام نگاه کنه بگه:اسمت چیه؟ منم یه نخ سیگار از تو کتم در بیارمو بکشم بعد بگم :اه بعد بزنم تو صورتش وقتی برگشت ببینه من نیستم دستاشو ببره بالا بلند داد بزنه:خدا...
من:)
دختره:(
فانتزیام:)
سازمان حمایت از عقب افتادگان:/


۷ ســـــالم بــود
اون موقع ویــدیــو اُبهتـــی بــود بــرا خــودش
یـه شــب مــا نیشــســتیم فیــلم (( ســوپر مــن )) و نیگــا کــردیــم
بعـد از تماشــای فیلــم حال عجــیــب غـریـبــی داشتــم هــم سنــو ســالای مــن درک میــکنــن حــالمــو !!!
احســاس قــدرت میکـــردم احســاس مــی کــردم کــه منـتــخــب بــودم و خبـــر نداشــتم :دی
هیچــی دیگــه رفتیــم تو حیــاط تاب ســواری تـاب و رونــدیم و رونــدیم تــا ســرعت رسیــد بــه ۱۴۰ بلنــد شــدم ایســتادم
و مــدل ســوپرمن کــه دســتاشو مـشـت مــی کــرد و پــرواز میــکرد
چشــمامــو بســتم و پـــریدم!!!!
چشــمامو کــه وا کـــردم خــودم و رو تخــت بیــمارستــان دیــدم و خــانواده محـــترم به همــراه بچـــه های محـــل و تعــداد کثــیری از هـــواداراااااا هــمه دورم حلــقه زده بــودن
ســـرتون و درد نیــارم واســه اینــکه بــه زندگـــی عادی برگـــردم ۱ مـاه تحــت مراقبت هــای ویــژه بودم و بعــد از اون تا ســالها تو محــل و در و همســـایه و فامیــل ملقــب بــه (( مانــــــــی سوپر من )) بـــودم!!!‬ادامه مطلب

[ جمعه 6 بهمن 1391 ] [ 10:48 ق.ظ ] [ سجاد خاویی ]
بچــــه ها دیــــرو ســـوتــی دادم در حـــد چــــی!!!
ســرجلســه امتحان نیشستــه بودیــم(( تستی بـــود امتحان ِ )) اواخر امتحان یهو 6-7 نفــر تو ســالن بلــند شــدن بــرن برگــه شــونو بــدن!!!!
حالا ایــنم باعــث شــد یه کــم شاـــوغ پلـــوغ شـــه و صـــرو صـــدا همــه داشتــن از این فـــرصتــ سوءاستفــاده میکـــردن و از هــم جــوابا رو میپــرسیــدن بعــد تـــو همـــی احوالاتـــ بووودیــم و 2-3 نفر دیگــه هــم پاشــدن برن برگــه بــدن!!!!
یکــی داشــت از کنــار مــن رد میشــد بهــش گفتــم : 8 چـــی میــشه؟ 8 چــی میـــشــه؟؟؟؟؟
جـواب نداد و رفـــ (پیــش خــودم گفــتم چــه آدمیــه هااااااااااا ! خوووو بگـــو دیگــه بـــی مرفتــ :(
حــالا شـایـدم نشــنیــده ؟؟؟؟
عـــــه دوباره بـــرگشتـــ ((ذوق مـــرگ شـــدماااا )) رسید کنارم که رد شه گوشـــه پیـــرنشـــو خعـــلی مِلــو کشــیدم دوبــاره گفتــم : 8 چــی میشــه؟ 8 چــی میـــشــه؟
برگشــت بهــم یــه لبخـــند ژوکــند تحــویل داد و رفـــت!!!!!
کلــی پیـش خــودم از دستــش شــاکی شــدم کــه بدبخــت عقــده ای خووووو میگفــــتی دیگــه :(
یــــه مدتــ کـــه گذشتــ منــم منتظــــر امداد غیبــــــی بودم دیدم یارو هنــو داره بیــن صنــدلیا میــچرخه، برگه هــم دستـــش نبــود!
بعــد چند دقیـــقه که دوباره از کنــارم رد شــد یه نیـــگاه بـــم کــرد، جفتــمون خنــده مــون گــرفــت در حــــــد چــی
ولـــــــی خدایش دمـــش گــرم، مـــراقب ! باحـــالی بــــود !!!‬ =)) 

 یکماه بود عقد کرده بودیم
دنبال راهی بودم که با خانواده ی خانمم صمیمی بشم
مادر خانمم سر سفره ناهار گفت آقا مهدی بفرمایید پلو بکشید
منم با حالتی دوستانه گفتم مرسی سیریدم!!
خانمم بعد از چهار سال هنوز دستم میندازه سر سفره…


[ جمعه 6 بهمن 1391 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ سجاد خاویی ]
دانشگاه رشته روانشناسی قبول شدم.
به بابام گفتم
اونم به زور دستمو گرفته میگه باشو بریم
میگم کجا بریم
میگه باباجان تو خودت روانی هستی
باید ببرمت بیش یه روان شناس
شاید راست میگه؟

بچــــــــه ک بودم،روزه میگرفتم،میخواستم ادای آدم بزرگارو در بیــــارم
هـــه هــــه هــــــه هـــــه
بعدش الـــکی اینقد صورتمو میشستم و از اون زیـــر آب میخوردم ک سیرآب میشدم!
بعدش موقع افظار ک میشـــــد یه گوشه مول میکردم و میگفتم اصلا تشنم نیست!چقـــــــد خبیث بودم من

اینو فرستادند

یادمه پنج شیش سالم بود یه بار با مامانمو بابام رفتیم پارک بعد بابام رفت کباب خرید بدون هیچی مخلفات منم خوش خوراک یه فکر بکر کردم مامانم ک واسم لقمه میگرفت منم چمنارو میکندم ب جای سبزی میخردم انقدر هم بهم میچسبید تا اونجایی پیش رفتم ک چمنای جلوم تموم شد ک مامانم دید و دعوام کرد ک مگه بزی بچه من واقعا حیف شدم.

فرستنده : میترا 
[ یکشنبه 1 بهمن 1391 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
یه چیـــز بگم فقط بخنـــدین!!!!!!!
امــــروز بعــدٍ چن روز زنگ زدم به مخــاطبٍ خاص! چن بوق طــول کشیـــد تا برداره!
مـــن: سلامممممممم! حالٍ مـــا رو میخـــوای بپــــرسی؟ کشتـــی مارو تو با این درســات خانوم دکتــــر:)
آقـــا یهو صدایٍ مــردونه (بــابــاش): سلاممممم مـاهان جان ! خوبی بــابــایی؟ بی معرفت فقط زنگ میــــزنی به این فنچـــول؟ مام که هیـــچ! اگه بدونی چقد دلتنگتـــیم! به آجی مهســـاتم زنگ زدی؟؟؟؟
منم آقـــا جا خوردم! می خواستــم قطع کنم نمیشـــد گفتم: عه؟؟ بــابــا شمایی؟؟ می خواستـــم زنگ بزنم ولی قبلش خواستــم به آجی کوشــولوم بزنگـــم اشکــالش چیه گل پســـر؟؟
بــابــاش: ای جـــونٍ دلم پســـرم! نه چه اشکالی!؟ آجی کوشــولوت رفته کلاس کنکــور یادش رفتـــه گوشی ببـــره!
مـــن: الهـــــی فدا هوش و حــواسش بشم مـــن؟!
بــابــاش: خدا نکنـــه ! بیــا مامانت بی قــراره با تو حـــرف بزنه!
مـــامـــانش: سلام یکی یـــدونم! الهـــی قـــربونٍ صدات بشم! مــامــان یه وخ ســراغٍ مارو نگیـــــریااااا؟ خدا به فلانی(عشـــقٍ منُ می گف) شانس بده! شما که هیچ وخ باهم نمی سازیـــن پس همش فیـــلمه اونُ اَ ما بیشــتر میخـــوایش!
مـــن: بلـــه دیگه خیلی دوسش دارم!
آقــــا مارو ســرویس کردن انقد حرف زدن! آخـــر سر باباش گف : من دارم میــــرم سرکار بیخیـــال شدن!
حالا مخـــاطبٍ خاص زنگ زده داش گــوشیشو گاز میـــزد: امیــــر به قــــرآن تو دیــوونه ای! اینـــا چیه به مــامــان اینا گفتی؟؟؟؟ حالا اگه مـــاهان خودش زنگ بزنه من چیــکا کنممممم؟؟؟؟
مـــن: یعنـــی مــاهان انقـــد صداش شبی منــــه؟؟؟
__: نه بـــابـــا هیشـــکی صدا آقـــایٍ مارو نداره! من اسمتــــو تو گوشیـــم مــاهان 3 سیــو کردم بـــرا همونه!!! دعا کن مــاهان تا 1ماهٍ دیگه زنگ نزنه! بعد میگه : خدا حفظت کنــــه یه خانواده رو اَ نگـــرانی نجات دادی هه:)
مـــن: نگــو این حـــرفارو من قلبـــم ضعیـــفه!
آقـــا یههههو صدا مـــامـــانش اومد: مــــاهان زنگ زده!!!! فنچـــول بیـــا پایین بینیــــم!
مـــن که لال شدم! مخــاطبٍ خاص: یــــا حضــرتٍ عباس!!!! امیـــــر خدا بگم چیــــکارت کنه!!!! ای خداااااااا اَ دستـــه دیوونه بازیـــایٍ تو من چیکا کنــــم؟؟ قطع کـــرد!
خدا داداششُ نیگه داره فک کنم قضیـــه رو فهمیده یه جوری ســر وته شو هم آورده وگــرنه داســتان داشتیــــم با این خانـــوممم:)


[ یکشنبه 1 بهمن 1391 ] [ 11:01 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
اقا یه روز رفتم فیسبوك دختر همسایه بهد از اشنایی پرسیدم خونتون كجاست؟
خیلی با كلاس گفت تجریش
منم در جواب عكسمو فرستادم دیروز مجلسش بود خدا بیامرز دختر خوبی بود

یکی از تفریحات سالمم اینه که اسم پدربزرگامو جمعه ها واسه برنامه ی فیتیله جمعه تعطیله می فرستم...محمد رضا و علی اکبر دو ساله

ادامه مطلب

[ شنبه 30 دی 1391 ] [ 10:55 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
هفته ی پیش میخواستیم بریم شهرستان مامانم رفت مسواكامونو اورد گفت هركی بگه مسواكش چه رنگیه بذاره تو وسیله های خودش من:آبیه واسه منه
مامانم:خب این سبزم كه واسه منه
خواهرم:نارنجیم واسه منه
بابام:نه بابا نارنجیه واسه منه
خواهرم:نــــــــــــــــــــــه بابا نارنجیه واسه منه من با نارنجیه میزنم
بابام:خب منم كه با نارنجیه مسواك میزنم ااااااااا پس بگو چرا هروقت میرفتم مسواك بزنم خیس بود قبلش تو زده بودی
خواهرم تو دستشویی گلاب به روتون درحال عق زدن : نـــــــــــــــه عـــــــــــق بابا خیلی بد عــــــــــــــــــــق چندشم عــــــــــــــــــــــــق!!بله دیگه كاشف به عمل اومد اینا 2ماه از یه مسواك مشترك استفاده میكردن!!!


عاغا ی روز داشتم أ دانشگاه برمیگشتم چشتون روز بد نبینه ی چند تا از ای گودزیلاها افتاده بودن ب جون ی خودپرداز
یکیشون ی کارت تلفن کرد توش بعدشم محکم زد رو خودپرداز گف اه چرا پول نمیده
ب قرآن ما بچه بودیم جرأت نمیکردیم بریم سمت ماشین حساب چ برسه...
ن خدا وکیلی شمام بچه بودین سمت ماشین حساب نمیرفتین یا فقط من اینجوری بودم:-p

چند وقت پیش به خاطر بارش برف تمام مدرسه‌ها تعطیل بود,یه گودزیلا تو فامیل داریم گیر داده بود می خواست بره مدرسه.هی ما می گفتیم گودزیلا جان هیشکی نمی ره مدرسه...گودزیلا می گفت نه معلم ما پوتین داره حتما میاد

مامان بزرگم زنگ زده بود واسه داداشم که سربازیه ، شماره رو گرفته بود، هی میگفت :
ننه صدای نوارتو کم کن بفهمم چی میگی ،
ننه گوشام سنگینه ،
ننه صدات واضح نمیاد ،
صدای نوارتو کم کن !!
کنجکاو شدم ببینم چه خبره ،گوشی رو ازش گرفتم دیدم یه ساعته داره با پیشواز ایرانسل حرف میزنه ![ جمعه 29 دی 1391 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
یه استــاد داریــم کچــل و بـداخلاق .امـــروز سـر کلاس دانشگــاه کلاســش کوچیــک بود ســریع پر شــد. بعــد یه دخــتره از وســط اومـد تا تـه کلاس دیـد جـا نیســت بر گــشت . یهـو استــاد گفــت چـرا نمیشینـــی؟؟؟؟؟
گفــت اســتاد جا نیســت کجــا بشیــنم آخـــه ؟؟؟؟
اســتاد گفــت بیا بشــین رو ســـــــــــر من :|
منــم کــه ســرم تــو کار خــودم بود یهــو ســرم رو اوردم بـالا گفتــم : اســتاد اونجــا کــه لیـــــــــز مــی خــوره !!!!!
کلاســی رو میگــی کــه کسـی جرأت خنـــدیدن نــداشت. منفـــجر شــد
کلا رف رو هــــوا !!!
ادامه مطلب

[ جمعه 29 دی 1391 ] [ 10:51 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]
برنده بازی دربی کدام تیم است ؟
الف ) استقلال
ب ) پـَـَـ نــه پـَـَــــ پرسپولیس!
غم قفس به کنار
آنچه عقاب را میمیراند ، شاخ بازی تیم های انتهای جدول است !
شنیدم دارن یه قانون جدید میذارن که فوتبال از ثانیه هشت شروع بشه
آبروی تیم های زود گل خور نره !
از یه پرسپولیسی میپرسن رفت و برگشت باختن به استقلال بدتر بود
یا نداشتن قهرمانی تو آسیا ؟
میگه : تا حالا از مس سرچشمه ثانیه ۷ گل نخوردی !
در آستانه ببازی استقلال و پرسپولیس قیمت ایزی لایف به شدت گران شد.
کارشناسان دلیل این افزایش قیمت را
تقاضای زیاد پرسپولیسی ها برای روز دربی میدانند !
به نظر شما نتیجه بازی استقلال و پرسپولیس چگونه است؟
۱٫گزینه ۲
۲٫ گزینه ۳
۳٫گزینه ۴
۴ برد استقلال
هواداران به پا خیزید از امروز / حمایت ها کنید از تیم پیروز
طرفداران آبی کوه وارند / همیشه رنگ دریا دوست دارند
طرفداران قرمز در زوال اند / که میدانی زقومی بیخیال اند
طرفداران قرمز یک حسودند / نمیدانی مگر بی کاره بودند
بیا ما هم به قرمز ها بخندیم / و در ها را به رویشان ببندیم !
خون تا ابد سرخ خواهد ماند ، البته درون رگهای آبی !
برنامه حمید استیلی برای شکر گذاری در بازی با استقلال اعلام شد :
در صورت باخت با اختلاف ۶ گل سجده شکر + امام زاده صالح
با اختلاف ۴ گل سجده شکر + امامزاده داوود
با اختلاف ۲ گل نماز شکر دسته جمعی + مشهد مقدس
تساوی نماز شکر ۲۰میلیونی + مکه مکرمه !
کاشکی “ته جدول” هم مثل “ته دیگ” باحال و خوشمزه بود!
اندر اعترافات یک پرسپولیسی
آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم
نانخور نشدیم بزور که ادبار بگیریم
تاجیم چو الماس که بر اوج نشینیم
چون لنگ نه آیم که جای شلوار بگیریم !
آدما ۲ دسته اند:
یا تو زندگیشون واسه خودشون کسی میشن
یا طرفدار پرسپولیس میشن !
استقلاله قهرمانه / تیمی که حریف نداره
شب تاره لنگ پاره / تیمی که چاره نداره !
عشقت کرده توو جون من ریشه / تو قهرمان منی همیشه
بذار بگن هرچی که دوست دارن / تیمی استقلال من نمیشه
قسم به هر چی مرده / پرسپولیسی نامرده
قسم به هر چی تیمه / پرسپولیسی یتیمه
قسم به هر چی عشقه / تیم ابی با عشقه
می خوام دنیا نباشه / اگه اس اس نباشه
می خوام فوتبال نباشه / اگه اس اس نباشه
می خوام این لیگ نباشه / اگه اس اس نباشه
نباشه هر کی می خواد / تیم اس اس نباشه
دربی منتظر مـــاست بیــا تــا برویـــم / اشک لنگی به راست بیا تا برویم
جمعه روز آبی هاست بیا تا برویم / تیم حمید جوون سوراخه بیا تا برویم !
یه پرسپولیسی میره پیش یه پیشگو میگه تیم ما کی قهرمان می شه؟
پیشگو یه کم به دستش و گوی جادوییش نگاه می کنه، می گه والا من بیشتر از
صد سال نمی تونم پیشگویی کنم !!!
این مایه سرور و خوشبختیست که فلک از رنگ قرمز خالیست
تلاءلو آسمان را می بینی؟ گویند که خدا هم استقلالیست!
این اس اس منه / دوسش دارم خیلی زیاد
قهرمانی بهش میاد/ دوسش دارم خیلی زیاد !
این روزها همه پرسپولیس رو گل باران میکنند ! شما چطور !!؟[ یکشنبه 24 دی 1391 ] [ 12:45 ب.ظ ] [ سجاد خاویی ]

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

تعداد کل صفحات : 21 :: 1 2 3 4 5 6 7 ...

درباره وبلاگ

نظرات تو درباره این وبلاگ
امیدیست به دل های ما
موضوعات
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :


كد آهنگتعبیر خواب آنلاینقالب میهن بلاگ

download

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

چت

قالب بلاگ اسکای

قالب وبلاگ

اخلاق اسلامی

قالب وبلاگ

قالب وبلاگ